РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА:

Света Литургија Недељом од 9.30

                               

                                    Празником од 9.00

 

Акатист               Петком od 19.00

 

Свештеник Исајло Марковић

0632963862

Srpska Crkva Sveti Toma Johanesburg

HOURS OF SERVICES:

Divine Liturgy on Sundays at 9.30AM

Feast Days at 9:00AM

Acatist Friday аt 07:00PM

Rev. Isajlo Markovic 0632963862