Ко духовно мисли, тај долази до сазнања да није свет пространији од човека, но обратно, да је човек пространији од света. Нека васиона увећа себе и умножи себе још милион пута, моја душа прелеће све њене границе и сву је обухвати као исполинска рука малу лопту.